Poczekalnia (Homepage)

Spis w węźlie

flag-wave.gif (5838 bytes)

Linki

Linki Rosyjskiej Zagranicynej Prawoslawnej Cerkwi

Piszcie do nas!

W razie przedrukowania, koniecznym jest wskazanie linku http://www.russia-talk.com/

 

Krótka informacja o ruchu “Żyć bez strachu żydowskiego!”

  1. Nazwa:

Ruch “Żyć bez strachu żydowskiego!” (ZBSŻ).

Nazwa odwołuje do Świętego Pisma.

Powstał Ruch 13 listopada 2004 r. pod czas wiecu w obronie Borysa Mironowa, który się odbył na płacu Puszkina w Moskwie.

1a. Cele:

Cel wyjściowy ruchu – obrona rosyjskich patriotów, oskarżonych przez aktywistów żydowskich o „antysemityzm” i „ekstremizm”. Ruch uważa, że lepszą obroną jest stosowanie narzędzi prawnych oskarżycieli z demaskowaniem przeciwprawnej i ekstremistycznej treści organizacji żydowskich w Rosji, opierających się o przeciwpaństwowy antyludzki moral „Szulchan Aruch”. Ich destrukcyjny wpływ na stan społeczenstwa rosyjskiego w polityce, ekonomii, kulturze – jest „problemem Nr1”, bez rozwiązania którego nie da sią wstrzymać poglębiającej się katastrofy.

1b. Powstanie społecznego ruchu

W grudniu 2004 r rozpoczęło się zbieranie podpisów do odpowiedniego Zwrócenia się do Prokuratury Generalnej Rosji. W styczniu 2005 wśród pierwszych 500 osób podpisawszych Zwrócenie się zostało ono poparte przez 19 deputowanych Państwowej Dumy (A. Krutow, A.Sawieljew i inni). Żydowskie organizacje próbowały stłómić akcję za pomocą międzynarodowego skandalu, ale to tylko sprzyjało doprowadzeniu problemu ku szerokiemu omówieniu,- właśnie to było głównym celem Ruchu.

21 marca Zwrócenie się z 5000 podpisami zostało przekazane M.W.Nazarowym i W.N.Osypowym do Prokuratury Generalnej Rosji. Wśród osób podpisawszych – general-półkownik L.G.Iwaszow, general Bohater Związku Radzickiego A.P.Solujanow, rzeźbiarz Artysta Narodowy Rosji W.M.Kłykow, pisarz laureat nagrody Państwowej W.I.Below, profesor zwyczajny Akademii Nauk Rosji I.R.Szafarewicz, liderzy wielu patriotycznych organizacji, dziesiątki redaktorów gazet o tematyce patriotycznej z rożnych miast, dziesiątki duchownych.

24 czerwca 2005 r. Basmanna Prokuratura ogłosiła postanowienie dotyczące Zwrócenia się 5000: przyznano żydowski kodeks „Szulchan aruch” poniżajacym godność nieżydów i odrzucono żądania żydowskiej strony sądzić autorów Zwrócenia się 5000 za „antysemityzm”, nie znajdąc takiego. 31 śerpnia Czeriomuszkinskaja Prokuratura Moskwy odrzuciła również żądania żydowskiej strony sądzić Michaiła Nazarowa za „antysemityzm na podstawie jego ksiąg, przyznawszy ich ściśle prawosławnymi,- a więc, sądzić trzeba byłoby nie autora a całe Prawosławie.

Kierownictwo ruchu dąży do osiągnienia swoich celów przez sądy, w tym też żąda zakazu istnienia żydowskich organizacji w kraju, które nie są zgodne z Prawem. W dodatku strona autorów jest ciągle zmuszana obraniać się przed pretensjami prawnymi wystawianymi przez stronę żydowską. 13 listopada 2005 Michaił Nazarow zwycięzył w sądzie obrońcę żydowskiego Siemionowa, oskarżywszego jego w „kłamstwie na judaizm”, a w grudniu 2005 r zwyciężył go ostatecznie. Także w grudniu Konstantin Duszenow zwycięzył w sądzie prezesa Rosyjskiego Kongresu Żydów Sluckiera. Posiedzenia w sądzie odbywaja się przy wsparciu grupowych modlitw uczestników ruchu stających na zewnątrz.

W śerpniu 2005 liczba podpisów sięgneła 15.000.

Ukazała się broszura “Żyć bez strachu żydowskiego!” z ważnymi dokumentami ruchu, w miare jego rozwoju ona jest dopelniana nowymi materiałami.

W kilku miastach Rosji inicjatywne grupy skierowały do prokuratur odpowiednie Zwrócenia przeciw miejscowym ekstremistskim organizacjom żydowskim. Pojawiły się podobne pisma odnośnie kwestii żydowskiej na Ukrainie i Stanach Zjednoczonych.

1c. Wsparcie finansowe

Dla opłaty wydatków sądowych przelewa się dobrowolne wsparcie finansowe od osób jednakowo myślących w tej kwestii, w tym przedsiębiorców rosyjskich. W przyszłości Ruch “Żyć bez strachu żydowskiego!” zamierza otworzyć rachunek bankowy. Tymczasowe ofiary (z każdego państwa świata) można wysyłać przelewem przez Western Union na imię Mikhail Nazarow, zamieszkałego w Moskwie, Federacja Rosyjska. Po przelewie sumy pieniężnej przez Western Union, trzeba wysłać numer przelewu M.Nazarowowi na jego adres mv_nazarov@mail.ru ,żeby on mógł odebrać pieniądze.

2. Kierownictwo:

Duszenow Konstantin Juriewicz (Sankt Peterburg)

Kłykow Wieczesław Michajlowicz (Moskwa)

Mironowa Tatiana Leonidowna (Moskwa)

Nazarow Michaił Wiktorowicz (Moskwa)

Osypow Wladimir Nikołajewicz (Moskwa)

Krygin Wladimir Nikołajewicz (Moskwa, koordynator akcji)

Duchowni opiekunowie ruchu: o.Paweł Burow(Moskwa), o.Aleksij Masjuk (Sankt Peterburg), o.Georgij Titow (Barnaul), o.Ioann Sawczenko (Sławiańsk na Kubaniu)

  1. E-maily:

dushenov@peterlink.ru (K.J.Duszenow)

mv_nazarov@mail.ru (M.W.Nazarow)

knv05@yandex.ru (W.N.Krygin)

  1. Adres pocztowy dla korespondencji: 117133 Moskwa a/sk 20

  1. Telefon z Polski, z uwględnieniem kierunkowego do Rosji: 0-07(495) 355-00-85

  1. Faks: z uwględnieniem kierunkowego do Rosji 0-07(495) 338-02-13

  1. Web-adresy

«Ruś Prawosławna» (Sankt Peterburg): http://www.rusprav.org/
Roździał na stronie «Myśli o Rosji» (Nowy York):
http://www.russia-talk.com/rf/intro.htm

  1. Wydania:

Biuletyn informacyjny «Nie w sile Bóg, lecz w prawdzie» (Moskwa, redaktor A.Archarow)

Gazeta «Ruś Prawosławna» (Sankt Peterburg, redaktor naczelny K.J.Duszenow)

Wydawnictwo «Ruska idea» (Moskwa, kierownik M.W.Nazarow)

Rozpowszechniaja się również kasety video z nagraniami z imrez społecznych ruchu, w tym kaseta video z wystąpieniami K.I.Jerszkowa, G.A.Kubriakowa, T.L.Mironowej, M.W.Nazarowa, W.N.Osypowa, o.Olega Strojewa, W.W.Hatiuszina, A.W.Szachmatowa i innych.

Studio „Ruskaja Ideja” nagrało film o wieczorze dyskusyjnym w Centrum Słowiańskim W.M.Kłykowa z omówieniem polemiki wokół Zwracenia się 5000. W S-Peterburgu ukazał się film poświęcony głównym zagadnieniom „kwestii żydowskiej”, poruszonej w Zwraceniu się do Prokuratora Generalnego Rosji. Studio „Pole Kulikowo” nagrało film „Nóż w plecy Rosjio żydowskim faszyźmie w Rosji w czasach teraźniejszych. Film ten Państwo możecie bezpłatnie ściągnąć na www.rusprav.org , tam też są inne nowe materiały filmowe.

_ _ _ _ _ _ _

Zbieranie podpisów pod Zwraceniem się 5000 trwa. Osoby chętne podpisać mogą skierować następne zdanie po rosyjsku «Poddierzhywaju Obrashenie 5000 w Gienieralnuju prokuraturu ot 20 marta 2005 po woprosu jewrejskogo ekstriemizma» (Wspieram Zwracenie się 5000 do Prokuratury Generalnej Rosji od 20 marca 2005 roku odnośnie żydowskiego ekstremizmu) i swój podpis, t,j nazwisko, imie, + swój pełny adres na knv05@yandex.ru

Podpisy można wysyłać przez internet, trzeba wypełnić ankietę na http://www.russia-talk.com/rf/form-wbsi.htm

Dodatkowe linki według tematu:

http://www.russia-talk.com/rf/Krygin.htm

http://www.russia-talk.com/rf/Nazar-9-14-5.htm

http://www.russia-talk.com/rf/Nazar-9-2-5.htm

http://www.russia-talk.com/rf/Nazar-sud-7-14-5.htm

http://www.russia-talk.com/rf/5000-reply.htm

http://www.russia-talk.com/rf/5000-reply-2.htm

http://www.russia-talk.com/rf/obrashchenie.htm

« Żyć bez strachu żydowskiego!» Ciąg dalszy od 19.2.2005

http://www.russia-talk.com/rf/Nazarov-obr.htm